Centrul Multifuncţional “MOLDOVA”

Centrul Multifuncţional “MOLDOVA”​

Scopul proiectului este acela de a implementa la nivelul orasului Iași și al țării un model social – educaţional, respectiv  înfiinţarea unei  creșe și a unei grădiniţe cu caracter social la nivelul comunităţii locale şi susţinerea familiilor  defavorizate din localitatea Iași prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea preşcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii abandonului timpuriu al şcolii. Centrul Multifuncţional  “ MOLDOVA ” destinat copiilor  preşcolari  cu dizabilitați aflaţi  în  dificultate  şi familiilor acestora va oferi servicii sociale adecvate pentru această categorie de persoane identificate ca vulnerabile.

Prin crearea Centrului Multifuncţional “ MOLDOVA ” , grupul ţintă beneficiază de:

Prevenirea abandonului prin creşterea calităţii vieţii copilului cu dizabilități aflat în dificultate.

Asigurarea serviciilor de educaţie, integrare socială, recreere-socializare, consiliere, orientare şcolară şi profesională pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus copilul cu dizabilitați aflat în dificultate.​

Sensibilizarea societații cu privire la problematica copilului cu dizabilități aflat în dificultate​.

Asigurarea sprijinului şi consilierea familiilor copiilor beneficiari pentru depăşirea impasului social, Asigurarea serviciilor de recuperare ( kinetoterapie, psihologie, logopedie ), în vederea creşterii calităţii vieţii copilului cu dizabilități.​

Asigurarea serviciilor de recuperare ( kinetoterapie, psihologie, logopedie ), în vederea creşterii calităţii vieţii copilului  cu dizabilități.

Asigurarea activităţilor de socializare, recreative şi educaţionale în vederea îmbunătăţirii potenţialului copilului.

Insuşirea conduitelor sociale în scopul integrării-reintegrării în societate a copilului cu handicap.​

Asigurarea de servicii de sprijin şi consiliere necesare familiei copilului cu dizabilități beneficiar.​

Asigurarea de activităţi educaţionale pentru 60 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani într- un cadru adecvat.

Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului multifuncţional pentru 60 de copii preşcolari în primul an de funcţionare.​

Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze condiţiile de existenţă.

Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi.

Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de criză.​

Beneficiază de sprijin în cadrul Centrului Multifuncţional “ MOLDOVA ”
Copilul cu dizabilități aflat în dificultate copii preșcolari şi şcolari cu dizabilități proveniţi din familii care se confruntă cu următoarele probleme:

Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale.​

Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei educaţii adecvate pentru copii acestora./

Sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale.

Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui tip de centru multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio- economică.​

Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari cu dizabilități din cadrul familiilor defavorizate la educaţie.​

Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul educaţiei în societate.​

Accesul la terapii pentru cat mai mulți copiii cu handicap grav şi accentuat, din mediul rural.​

Menţinerea unei bune stări de sănătate pentru copiii cu handicap grav şi accentuat.​

Formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copiii cu handicap grav şi accentuat.​

Suport psihologic pentru părinţi. ​

Reducerea cheltuielilor suportate de familie, certificatului medical.

Monitorizare mai eficientă a cazurilor, prin observarea copilului în mediul său de viaţă. 

Identificarea problemelor care apar în procesul terapeutic şi rezolvarea lor. 

Continuarea programului de recuperare/reabilitare de către actorii sociali locali transpuși în facilitatori comunitari. 

Accesul la un program terapeutic organizat pentru cât mai mulți copii și tineri cu handicap sever, Încadrați în gradul de handicap grav, neparticipanți la un program educativ. 

Dezvoltarea unui sistem de aptitudini și deprinderi specifice, pe masura capacitaților fiecăruia, menite să-i ajute în desfașurarea de activități lucrative. 

Respectarea programului de recuperare / reabilitare și recreere în conformitate cu planul de recuperare. 

Formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copii cu handicap grav şi accentuat.

Obținerea unui nivel de funcționalitate individuală superior celui cu care copii cu handicap mintal sever intra în cadrul programului. 

Cresterea capacitații de a interacționa cu ceilalți adolescenți și cu familia. 

Parinții fac față mai ușor problemelor și situațiilor de criză, au cunoștințe legislative referitoare la persoanele cu nevoi speciale, le crește moralul. ​

Monitorizare mai eficientă a cazurilor, identificarea problemelor care apar în procesul terapeutic şi rezolvarea lor. ​

Revigorarea resurselor fizice și psihice ale parinților/ocrotitorilor legali ai copiilor și tinerilor cu handicap sever, încadrați în gradul de handicap grav. 

Amenajarea şi dotarea serviciilor înființate cu mobilier şi echipamente adecvate tipurilor de activităţi de sprijin pentru o viaţă independentă desfăşurată. ​

Angajarea şi pregătirea de specialitate a unui număr de persoane de sprijin în vederea abordării personalizate, multidisciplinare, a nevoilor adulţilor incluşi în grupul ţintă.​

Oferirea unui nou model de management al participării comunitare. ​

Diminuarea riscului de marginalizare socială a beneficiarilor.​

Coordonarea echipei multidisciplinară performanța și profesionista ce va oferi servicii de asistență, suport și recuperare a copiilor cu dizabilități formată din un medic, un psiholog, un logoped, un kinetoterapeut și doi terapeuti ocupaționali.

DESCHIDE O SUCURSALĂ ORIUNDE ESTI!

Împreună putem schimba vieți! Haideți să construim cea mai mare comunitate cu și despre persoanele cu handicap, să legăm prietenii destoinice, să fim umăr lângă umăr.

© Drepturi de Autor (Copyright) – Acest articol este proprietatea Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi (www.aphr-filialaiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 100 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.