DESPRE NOI

Despre APHR

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ” Filiala Judeţeană Iaşi

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ” Filiala Judeţeană Iaşi , suntem o organizaţie neguvernamentală, obştească, apolitică, o persoană juridică de drept privat, autonomă, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate publică, furnizor de servicii sociale cu durată nedeterminată, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Primim sprijinul în desfăşurarea activităţii din partea autorităţilor centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat  precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ” Filiala Judeţeană Iaşi , militează și promovează respectarea şi garantarea drepturilor persoanei cu dizabilităţi, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este parte, privitoare la protecţia socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, sprijinirea tratării, reabilitării şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ” Filiala Judeţeană Iaşi, ne bazam pe o organizare şi funcţionare dupa principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, multilateralităţii.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ” Filiala Judeţeană Iaşi, militam și dorim ca toată lumea să se bucure de binefacerile civilizaţiei şi ale tehnologiei avansate, iar  în societate să ne simţim toţi egali. Suntem siguri că, fiind uniţi, vom putea deschide porţi, vom putea întinde mâini celor care au nevoie de ele, vom putea construi punţi, bazate pe încredere reciprocă şi pe determinarea de a lupta cu perseverenţă pentru atingerea obiectivului dorit.

În viziunea Asociaţiei A.P.H.R., demnitatea şi valoarea inerente fiecărui om sunt recunoscute şi respectate de la concepţie şi până la moartea naturală. Asociaţia A.P.H.R. ajută la construirea unei culturi a vieţii, văzând în fiecare existenţă un bun în sine, necondiţionat de „utilitatea” pe care aceasta o are pentru alţii sau pentru stat ori alte structuri sociale.

MISIUNEA noastră – să ocrotim copilul născut sau nenăscut, persoanele cu diferite dizabilități, de orice formă sau grad, aflate în dificultate, fără niciun fel de discriminare, până la integrarea sau re-integrarea  în mediul familial și social.
Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi s-a nascut din dorinta de a-l ajuta, sa luptam si pentru drepturile si visele persoanelor cu dizabilitati

De la inceput ne-am implicat in strangerea de fonduri din cei 3.5% si 20 % pentru companii, si participarea la targuri cu produse handmade facute in cadrul asociatiei.

Visul nostru este sa ne facem cunoscuti, sa implementam proiecte pentru a ajuta cat mai multe persoane cu dizabilitati. Dorim sa promovam si sa aparam interesele, drepturile si demnitatea persoanelor cu dizabilitati, integrarea lor in comunitate cu sanse egale si cultivarea opiniei publice in legatura cu problemele acestor persoane.

Speram sa traim intr-o Romanie in care accesul si adaptabilitatea pentru persoanele ce folosesc fotoliu rulant sa fie o normalitate si nu o raritate, sa nu mai existe discriminare in cadrul sistemului de invatamant sau pe piata muncii, iar terapiile de recuperare sau ingrijire inclusiv la domiciliu sa fie accesibile tuturor.

Impreuna putem sustine cauza persoanelor cu dizabilitati din Romania!

Vino alaturi de noi!

OBIECTIVUL nostru final este reinstituirea protecției legale depline pentru persoanele cu dizabilităţi.

Potrivit statutului său, organizaţia are ca scopuri

principale:

-sensibilizarea şi informarea publicului asupra drepturilor persoanelor cu handicap reprezentat de acesta, precum şi asupra mijloacelor de prevenire a discriminării;

-desfăşurarea unor activităţi şi servicii de Asistenţă Socială;

-formarea de voluntari care să desfăşoare şi să sprijine activităţile mai sus menţionate în spiritul principiilor asociaţiei, în cadrul unor cursuri şi ateliere;

-umanizarea persoanelor cu handicap: promovarea atitudinii de sprijin, toleranţa şi compasiunea faţă de persoanele cu handicap, apărarea drepturilor şi intereselor acestora;

-oferirea de servicii de asistenţă socială, morală şi psihologică pentru persoanele cu handicap şi familiilor acestora.

Asociatia „ A.P.H.R.”, organizaţie neguvernamentală, urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţă socială.

Viața umană de la începuturile sale (de la

concepție), ca valoare supremă

 1. Profesionalism şi calitate
 2. Corectitudine şi cinste
 3. Deschidere către colaborare
 4. Loialitate faţă de parteneri
 5. Transparenţa faţă de comunitate
 6. Confidenţialitate faţă de beneficiari
 7. Non-discriminare
 8. Recunoaşterea şi respectarea drepturilor omului la informare, educare, la servicii sociale şi medicale de înaltă calitate
 9. Confidenţialitatea
 10. Acceptarea diversităţii (persoane, organizaţii, alte instituţii)
 11. Colaborare
 12. Organizaţie non-profit
 13. Organizaţie axată pe comunitate şi servicii sociale
 14. Voluntariat
 15. Profesionalism / Flexibilitate / Adaptabilitate

Educația, ca instrument esențial pentru dezvoltarea personală

 

Valori organizaţionale
Familia, ca centru al organizării sociale

Credința în Dumnezeu, ca fundament al întregii vieți

Promovam, respectaram şi garantaram drepturilor persoanei cu dizabilităţi, stabilite in concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este parte, privitoare la protecţia socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, sprijinirea tratării, reabilitării şi creşterea calităţii vieţii acestora.

 Asociaţia se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, multilateralităţii.

 Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi în organizarea şi funcţionarea sa se obliga sa respecte legile specifice Acordari si Furnizari de Servicii Sociala si respectarea drepturile Benificiarilor.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi militeaza si doreste ca toată lumea să se bucure de binefacerile civilizaţiei şi ale tehnologiei avansate, iar  în societate să ne simţim toţi egali. Suntem siguri că, fiind uniţi, vom putea deschide porţi, vom putea întinde mâini celor care au nevoie de ele, vom putea construi punţi, bazate pe încredere reciprocă şi pe determinarea de a lupta cu perseverenţă pentru atingerea obiectivului dorit.

 1. Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi, funcţionează după următoarele principii:

  SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI :

   

  1. Principiul unităţii: conform acestui principiu, Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi este organizaţie care reprezintă interesele persoanelor cu handicap din Romania.
  2. Principiul Legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, precum şi ale legislaţiei în vigoare.
  3. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi are dreptul şi capacitatea efectivă de a gestiona interesele acesteia şi în numele său, conform Principiului Fundamental al Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi în limitele legii şi ale competenţelor prevăzute de prezentul Statut şi de regulamentele sale de aplicare.
  4. Principiul eligibilităţii : Prin acest principiu, Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi are dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei, a Statutelor proprii şi reglementărilor interne.
  5. Principiul interesului comun : Conform acestui principiu, fiecare membru al Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi este liber să participe la realizarea sarcinilor Asociaţiei.
  6. Principiul demnităţii şi unicităţii persoanei. Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi trebuie să acţioneze, respectând şi promovând demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane. Astfel, fiecare

  persoana cu handicap va fi tratat ca fiind un subiect unic şi complex aflat într-o poziţie vulnerabilă şi sensibilă.

  Asociaţia nu trebuie să practice, să tolereze sau faciliteze nici o formă de discriminare bazată      pe: rasism, orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială, condiţie ori statut social.

  1. Principiului autodeterminării.

  Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi nu va decide în numele  personal al persoanei cu handicap. Asociaţia îl va ajuta doar să îşi identifice nevoile, să îşi dezvolte resursele pentru alegerea celei mai optime soluţii de rezolvare ale problemelor sociale şi/sau de familie .

  1. Principiul reprezentării: Conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de personae cu handicap işi aria de cuprindere care se întinde pe raza Romaniei, membrii Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi aleg organele de conducere prin reprezentanţi, numiţi în continuare „delegaţi”.

  Art. 9. Scopurile Asociaţiei, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie de fapt Servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap – adulţi şi minori.

0 K+
Persoane Ajutate

2024, Cel De-Al 15-lea An De Activitate, A Însemnat Finalul „Copilăriei” Pentru Asociatia „A.P.H.R.”.

Servicii Sociale Oferite de „A.P.H.R. ”

          În România trăiesc, conform statisticilor oficiale, aproape 980.000 de persoane cu dizabilitati, marea majoritate copii şi adolescenţi si adulti. Pe lânga problemele cauzate de handicap ei se confruntă zilnic cu intoleranţa şi lipsa de informare şi educare a semenilor care generează manifestări, uneori primitive, de discriminare. Le este negat accesul în şcolile publice, sunt refuzaţi de serviciile de sănătate şi chiar alungaţi din comunităţile în care trăiesc. Discriminarea şi stigmatizarea sunt pentru mulţi dintre ei mai greu de îndurat decât boala însăşi.

Discriminarea împiedică persoanele cu dizabilitati să trăiască o viaţă normală în societate, le obligă să îşi ascundă diagnosticul şi chiar să evite să îşi afle diagnosticul. Totodată, stigmatul handicap / dizabilitate perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare sau faţă de testare, iar discriminarea poate determina sau forţa persoanele cu dizabilități să adopte comportamente riscante.
           Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau excludere şi putem oferi copiilor si adultilor cu dizabilitati şansa de a trăi într-o societate lipsită de prejudecăţi.

În România cele mai frecvente cazuri de discriminarea persoanelor cu dizabilitati sunt legate de:

– accesul copiilor cu dizabilitati în crese, gradinite, şcolile publice;- accesul persoanelor cu dizabilitati la servicii medicale, altele decât cele legate de tratamentul bolii în spitalele şi clinicile de boli infecţioase;

– accesul persoanelor cu dizabilitati la anumite servicii sociale; discriminarea în relaţiile de muncă;

– discriminarea şi marginalizarea în comunitate.

Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau excludere şi putem oferi copiilor, tinerilor si adultilor şansa de a învăţa şi a trăi într-o societate lipsită de prejudecăţi.         

 Încă de la început,  Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi a demarat serviciul de asistenţă socială şi a serviciului de asistenţă maternală specifică copilului si adultilor cu dizabilitati. Aceste servicii,au venit în sprijinul direct al copiilor aflaţi la risc sau abandonaţi ca urmare a diagnosticului de handicap / dizabilitate, prin menţinerea copilului în familie sau găsirea unei alternative de tip familial pentru cei abandonaţi, în special în unităţi medicale.

În timp, evoluţia problematicii dizabilitatii a condus la dezvoltarea de alte noi servicii, care să răspundă cât mai bine la nevoile existente.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi este activa in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, prin campanii, proiecte de incluziune pe piata muncii. Este o organizatie neguvernamentala, non-profit, pentru a veni in sprijinul copiilor, adultilor cu dizabilitati. Programele sunt create pentru a creste calitatea vietii beneficiarilor sai si pentru a asigura prezenta lor activa in societate cu accent pe integrarea sociala, educationala si profesionala. Serviciile pe care le ofera acopera o gama larga de nevoi, de la evaluare si echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilitati, la recuperare medicala si instruire pentru o viata independenta.

Oferim servicii sociale pentru toate categoriile de persoane ce necesita sprijin, integrare sociala, având ca viziune „ Fiecare om are dreptul la o viata mai bună ” , misiunea fiind ” Cresterea calitatii vietii umane prin activarea constiintei si promovarea libertatii de constiinta ” , obiectivele avand ca punct final „rezolvarea problemelor de protectie speciala, realizarea pe plan local a unui sistem coerent si eficient de protectie privind locurile de munca protejate special organizate”.

Principala problema cu care se confrunta furnizorii serviciilor sociale este asigurarea surselor de finantare pe termen lung. In prezent, finantarea se face in principal prin granturi, subventii, donatii si sponsorizari, taxe pe serviciu sau coplata. Din perspectiva asistentiala, un serviciu social odata creat nu iti mai apartine tie ca initiator ci comunitatii. Datoria ta, ca furnizor de servicii sociale este sa asiguri sustenabilitatea sa pe termen lung, atat timp cat nevoia sociala inca exista.

Pentru a satisface nevoile solicitate de toti beneficiarii serviciilor noastre am avut nevoie de formarea unei echipe de specialisti. Astfel toate persoanele angajate in cadrul serviciilor noastre au fost trimise la cursuri de specializare in domeniul integrarii si dezvoltarii de programe si proiecte sociale, si dupa efectuarea stagiului de voluntar au fost angajate cu contracte de munca. Conform legii 448/2006 care ofera posibilitati ONG-urilor sa angajeze persoane cu handicap si sa poata reinvesti profitul in a amenaja locuri de munca protejate.

În primul rând, principiul care definește activitatea noastră este acela al centrării pe indivizi şi nu pe colectivități.

Un al doilea principiu este cel al ierarhiei care statuează o anumită ordine în abordarea incluziunii sociale.

Modelul incluziv pe care îl propunem, având ca principal criteriu accesibilitatea, este următorul:

 1. Mobilitatea: Este o prima condiție, esențială pentru a creste activismul social şi autonomia personala pentru diferitele categorii de persoane cu dizabilități. Fără realizarea acestui deziderat, își pierd valabilitatea şi potențialul de incluziune toate celelalte măsuri care definesc incluziunea sociala.

În acest sens, unul dintre obiectivele noastre strategice este acela de a înființa un centru de consultanţă în ceea ce privește accesibilizarea urbană destinată persoanelor cu dizabilități.

Un alt obiectiv a cărui realizare contribuie la creșterea mobilității şi autonomiei personale pentru toate categoriile de deficienţe, este înființarea unui centru sportiv paralimpic destinat deopotrivă sportivilor cu dizabilităţi şi sportivilor valizi.

Totodată, ne propunem să obținem expertiza pentru a iniția formarea de instructori de mobilitate (instructori sportivi, instructori pentru tehnologii de acces etc.).

 1. Accesul tehnologic şi informatic: Vorbim despre device-urile inteligente care au devenit instrumente extrem de necesare persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru aceasta, un alt obiectiv important al Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi, este acela de a înființa un centru de cercetări în domeniul tehnologiilor asistive şi de acces.

 1. Accesul la educație modernă: Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi își propune inițierea unui proces de elaborare a unor manuale multimedia destinate elevilor cu deficienţe, care să le ofere posibilitatea învăţării şi utilizării mai multor modele şi tehnici de învățare.
 2. Servicii publice flexibile: Avem în vedere dezvoltarea şi implementarea unei platforme multimodale, sau a unui portal de servicii publice perfect accesibilizate pentru diferitele categorii de persoane cu deficienţă şi pentru persoanele de vârsta a treia cu mobilitate redusă. Se urmărește punerea la îndemâna beneficiarilor a o serie de instrumente care le înlesnesc utilizarea serviciilor publice. În plus, prin intermediul acestei platforme, utilizatorii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii precum consultanţa juridică, financiar – bancară, programări la serviciile de sănătate, etc.

5. Participare activă la programe comunitare: Paradigma aflata la baza protecției sociale în Romania a statuat persoana cu risc de excluziune socială doar ca pe un consumator de servicii, ca pe beneficiari ale unor programe de integrare şi reabilitare socială, fără să pună accentul pe ceea ce pot oferii aceste persoane comunităţii. Au fost extrem de puține persoane cu dizabilităţi agreate în posturi de decizie în cadrul acelor instituții de stat care au ca obiect de activitate elaborarea şi implementarea strategiilor şi legilor în domeniul incluziunii sociale. De cele mai multe ori incluziunea şi protecția socială au fost făcute fără implicarea reală a beneficiarilor, de către persoane numite politic, cu o acută lipsă de cunoștințe specifice din domeniul handicapului sau al incluziunii sociale.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” Filiala Judeţeană Iaşi își propune valorizarea şi exploatarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor cu risc de excluziune socială prin activităţi de lobby în vederea promovării acestora în posturi cheie în domeniul politicilor protecției sociale. Vom urmări implicarea unor persoane cu dizabilităţi în campanii de educare socială care nu au legătură doar cu starea de deficienţă. Prin această activitate vom demonstra că această categorie sociala prezintă un potențial real, care trebuie valorizat social.

Principiul Designului universal.

Am extins semnificația conceptului şi în sfera socială, având următoarea semnificație: Nu se construiesc servicii publice, infrastructuri, dedicate categoriilor sociale defavorizate. Serviciile publice, infrastructurile destinate populației majoritare, trebuiesc adaptate în sensul utilizării lor şi de către categoriile de persoane cu dezavantaj social. Altminteri, factorii de segregare se vor menține, favorizând în continuare apartenenţe diferite pe criteriul dezavantajului social.

Serviciul de asistenţă psihologică
La baza furnizarii serviciilor sociale la domiciliu stau nevoile persoanelor, ele fiind cele care trebuie identificate, masurate si ierarhizate. Pentru satisfacerea lor se concep si se pun in practica planurile de interventie sociala, iar evaluarea finala a actiunii asistentiale are drept criteriu gradul de satisfacere a trebuintelor/nevoilor.

Definirea nevoilor umane se realizeaza in special evocand persoanele si grupurile marginalizate, aflate temporar sau permanent in imposibilitatea de a-si satisfice trebuintele prin mijloace proprii.

Nevoia este o conditie care se cere indeplinita pentru ca oamenii sa-si poata indeplini functiile in societate. Nevoia are un aspect de obiectivitate, care rezulta din necesitatile ce conditioneaza viata si integrarea indivizilor in societate. Ea are insasi un aspect incontestabil de subiectivitate, determinat de dependenta trebuintelor, de determinarile culturale, de grup, de personalitate, care ii confera relativitate si fac ca nevoile sa se apropie de dorinte.

Nevoile cu care se confrunta o persoana de-a lungul vietii sale, pot fi grupate in cinci mari categorii:

nevoi axiologice de autodezvoltare (nevoia de adevar, de frumos, de sens si de unitate);

nevoi de autorespect, de respect de sine;

nevoi de apartenenta si dragoste;

nevoi de siguranta si securitate;

nevoi fiziologice: hrana, apa, sex, odihna, adapost, caldura etc.

 In satisfacerea majoritatii nevoilor, individul depinde de ceilalti, acest aspect subliniind esenta sociala a fiintei umane si faptul ca nevoile nu apar izolat si nu sunt izolate una de cealalta. Astfel, satisfacerea nevoilor nu este numai o problema a individului, ci si a societatii care trebuie sa isi asume responsabilitatea asigurarii bunastarii membrilor sai care prin resursele si capacitatile proprii nu isi pot satisface aceste nevoi si, in consecinta, nu se pot integra sistemului social.

      Inaintarea in varsta poate crea o situatie de dependenta sau de pierdere a autonomiei personale. Dependenta poate fi provizorie sau definitiva in functie de potentialul evolutiv al fiecarei afectiuni diagnosticate. Nevoile persoanelor de varsta a treia dependente partial sau total, pot fi de natura medicala, socio-medicala, psiho-afectiva, iar acestea se stabilesc pe baza unei grile nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care prevede criteriile de incadrare in grade de dependenta. Ingrijirea persoanelor dependente se poate realiza la domiciliu sau in cadrul institutiilor abilitate.

    Varstnicii au o serie de drepturi prevazute de Declaratia Drepturilor Omului, reglementarile legislative specifice persoanelor de varsta a treia. Persoanele varstnice care prezinta deficiente fizice sau mintale beneficiaza, la nivel mondial, de o serie de drepturi prevazute in Declaratia cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati si in Declaratia Drepturilor Deficientului Mintal. Asistenta sociala a persoanelor varstnice trebuie sa asigure respectarea drepturilor persoanelor varstnice asa cum sunt ele reglementate in tratate si conventii internationale.

     Majoritatea persoanelor varstnice o data cu inaintarea in varsta, se confrunta cu o serie de probleme la nivel senzorial, psihologic si psihomotor, si cel putin cu o boala cronica, bolile cronice cresc odata cu inaintarea in varsta si pot cauza diverse dizabilitati. Boala cronica cea mai frecventa in randul varstnicilor este cea cardio-vasculara. Tratarea bolilor cronice necesita o buna parte din veniturile personale ale varstnicilor si uneori, tratamentul medical nu poate fi acoperit in totalitate de veniturile acestor persoane. Altfel spus, cei mai multi pacienti au afirmat, ca veniturile personale nu le permit in totalitate sa beneficieze de tratamentul recomandat din partea medicilor specialisti.

– primul program din ţară cu accent pe dezvăluirea diagnosticului la copilul cu dizabilitati, dezvoltat prin asistenţa tehnică şi financiară a Asociatiei „ A.P.H.R. ”.

Asociatia a dezvoltat primul programul de asistenţă psihologică, cu accent iniţial pe dezvăluirea diagnosticului, iar mai târziu pe acceptarea statutului de persoană care trăieşte cu dizabilitati.

Asistenţa psiho-socială

De serviciile de asistenţa psiho-socială furnizate de  Asociatiei „ A.P.H.R. ” beneficiaza persoanele  cu dizabilitati .

Asociatia A.P.H.R a dezvoltat programe pentru copii aflaţi la risc sau abandonaţi au fost plasaţi în asistenţă maternală în judeţele din ţară, iar 268 de copii se află în prezent în plasament în reţeaua de asitenţă maternală în judeţele Iaşi.

Asociatia A.P.H.R in 2014 a elaborat şi publicat în 2000 de exemplare ghidul copilului cu dizabilitati.

Raportat la statistica Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) din cele trei judeţe, la data de 30.09.2014, Asociatiei „ A.P.H.R. ” a oferit servicii la pentru 20% din persoanele diagnosticate cu dizabilitati şi aflate în viaţă din judetul Iaşi.

Raportat la statistica naţională Asociatiei „ A.P.H.R. ” a oferit servicii la 1,5% din persoanele cu dizabilitati aflate în viaţă.


Prevenirea discriminarii în comunitate

Acest tip de intervenţie se realizează prin campanii de informare şi comunicare pentru schimbarea comportamentului în rândul elevilor şi studenţilor, tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor, deţinuţilor, autorităţilor publice şi persoanelor din comunitate. În funcţie de grupul ţintă şi nivelul de informaţii deţinute, accentul se pune pe informaţii  cu privire la infecţia cu HIV şi sindromul SIDA, hepatita B şi C, bolile cu transmitere sexuală (BTS), consumul de droguri, planificarea familială, educaţia sexuală şi prevenirea discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. La cerere, se asigură în cadrul acestui tip de campanii şi posibilitatea efectuării gratuite a testului HIV, prin sprijinul Autorităţii de Sănătate Publică. Campaniile de informare şi comunicare se derulează în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare, Autoritatea de Sănătate Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti Drog, Primărie – Consiliul Local, unităţile şcolare şi organizaţiile neguvernamentale.

Asociația „ A.P.H.R. ” şi-a început activitatea şi a făcut primii paşi, de la un vis, către realizarea lui. Apărută ca urmare a dorinţei de a-i sprijini pe cei mai defavorizaţi copii si persoane cu dizabilități din România, Asociația „ A.P.H.R. ” a schimbat multe vieţi, aducând speranţa multor oameni.

Asociația „ A.P.H.R. ”, 

– jucam un rol cu adevărat important în a face lumea un loc mai bun pentru cei care trăiesc  cu dizabilități !

–  am oferit copiilor şi familiilor cu dizabilitati speranţă atunci când nu mai ştiau ce să facă, sentimentul că au un rost în societatea actuală, educându-i nu doar pe ei, ci şi pe cei din jurul lor.

–  am dat dovadă profesionalismului şi creativităţii, adaptând şi inovând modele de practică, militând pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, promovând în comunităţi responsabilitatea asumării unei vieţi sănătoase pentru fiecare din noi şi pentru cel de lângă noi

– am ajutat copiii să fie integraţi şi acceptaţi de către cei din jur prin crearea activităţilor desfăşurate aici, care era foarte necesară pentru tinerii adulţi.

Pentru a satisface nevoile solicitate de beneficiarii serviciilor noastre am oferit servicii și programe sociale ce sunt desfășurate astfel:

 1. Servicii sociale:

– identificarea, în parteneriat cu autorităţile locale, a persoanelor cu dizabilități,

– sprijinirea persoanelor cu dizabilități,  în obţinerea drepturilor care le sunt asigurate prin lege;

– susţinerea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități,  îndeosebit a celor din mediul rural;

– sprijinirea persoanelor cu dizabilități, copii şi adulţi în întocmirea de documente, în relaţiile lor necesare cu diverse instituţii;

– susţinerea persoanelor cu dizabilități, în căutarea şi găsirea de locuri de muncă.

 1. Servicii de informare şi consiliere:

– consilierea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități;

– consilierea medical persoanelor cu dizabilități, copii şi adulţi;

– orientarea persoanelor cu dizabilități, copii şi adulţi către medici şi unităţi de specialitate;

– informarea cu privire la dispozitivele şi aparatura optică indicată în diverse afecţiuni medicale;

– consilierea familiilor cu copii sau cu părinţi cu dizabilități;

– consilierea femeilor cu dizabilități cu privire la afecţiunile transmisibile;

– consilierea şi reabilitarea psiho-socială a persoanelor care îşi pierd vederea la vârstă adultă (nevăzători tardivi).

 1. Servicii de accesibilitate:

– consilierea şi asistarea instituţiilor şi autorităţilor în accesibilizarea spaţiului construit (prin covoare tactile, hărţi tactile, pliante braille, marcaje braille etc.) şi a mediului stradal urban (prin pavaje tactile şi semafoare sonore);

– consilierea şi asistarea instituţiilor şi autorităţilor responsabile în accesibilizarea pentru persoanelor cu dizabilități a site-urilor publice;

– consilierea şi asistarea companiilor farmaceutice în etichetarea braille a medicamentelor;

– informarea nevăzătorilor şi a publicului larg cu privire la asistenţa vie – câinele-ghid.

 1. Servicii educaţionale:

– asigurarea de manuale braille;

– înregistrarea audio de materiale din bibliografia şcolară;

– furnizarea de echipamente şi dispozitive specifice;

– organizarea anuală, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, de concursuri pe discipline şcolare;

– organizarea unui concurs anual de utilizare performantă a scris-cititului braille de către elevi;

– organizarea de competiţii sportive rezervate elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere;
– promovarea şi implicarea elevilor deficienţi de vedere în activităţi culturale naţionale (muzică, literatură, traduceri etc).

 1. Furnizarea de cursuri practice:

– deprinderi de viaţă cotidiană;

– orientare spaţială şi mobilitate;

– scris-citit braille;

– utilizare a echipamentelor asistive;

– iniţiere în ocupaţii specifice deficienţilor de vedere.

 1. Servicii culturale:

– asigurarea accesului la carte, în toate formatele abordabile de către persoanelor cu dizabilității (carte braille, audio, electronică, tipărită cu caractere mărite);

– asigurarea de carte în formatele accesibile persoanelor cu dizabilității prin intermediul bibliotecilor şi fonotecilor de la nivelul filialelor din întreaga ţară;

– informarea nevăzătorilor prin publicaţii braille, audio şi în scriere obişnuită;

– organizarea de concursuri cu caracter naţional, pe bază de bibliografie şi de cultură generală;

– organizarea de concursuri vocaţional-artistice, în domeniile muzicii, literaturii şi presei;

– organizarea de concursuri de utilizare performantă a scris-cititului braille pentru adulţi;

– organizarea de concursuri cu rol de incluziune socială, destinate femeilor deficiente de vedere;

– organizarea de proiecţii cu filme accesibilizate pentru persoanelor cu dizabilității prin audiodescripţie.

 1. Servicii de sport şi socializare:

– organizarea de campionate naţionale la principalele sporturi accesibile persoanelor cu dizabilității (şah, popice, atletism, Remy, Goalball ( fotbal pentru nevăzători), Tenis de masa, Showdown (tenis de masa pentru nevăzători);
Atletism: Aruncări cu greutăți, Aruncări cu disc, Aruncări cu sulițe, Alergări , desfăşurate pe categorii de dizabilității (unde este cazul) ;

– organizarea de concursuri Tandem ciclism dedicat nevăzătorilor, pentru îmbunătățirea condițiilor de mobilitate și sport,  organizarea activităților conexe: drumeții, ateliere de socializare și mobilitate, ture cu bicicleta și plimbări;
– procurarea de dispozitive şi echipamente specifice, necesare practicării unor sporturi sau jocuri;

– selectarea celor mai valoroşi sportivi pentru participarea la competiţii internaţionale, individuale şi pe echipe;

– organizarea de excursii la obiective cu caracter istoric, cultural, religios etc.;

– organizarea de deplasări la spectacole, concerte, conferinţe etc;

– asigurarea însoţirii nevăzătorilor la evenimente culturale sau sportive.

Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau excludere şi putem oferi copiilor și adulților cu dizabilități şansa de a învăţa şi a trăi într-o societate lipsită de prejudecăţi.

Dizabilitatea contează!

Servicii Oferite

Împreună putem schimba vieți! Haideți să construim cea mai mare comunitate cu și despre persoanele cu handicap, să legăm prietenii destoinice, să fim umăr lângă umăr pentru realizarea scopurilor noastre. Te așteptăm să faci parte din familia noastră!

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED este parte integrantă din Asociația Persoanelor cu Handicap din România.

UPA Centrul Pro Vita

UPA Centrul Pro Vita este o unitate protejată autorizată reglementată conform legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Misiunea Noastra

Scopul Asciatiei APHR

Scopul principal al APHR constă în crearea condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România.

Alăturați-Vă Newsletter-Ului Nostru

Blog-Uri & Articole

Ne propunem să educăm, să informăm și să distram publicul despre neurodiversitate și dizabilități în general, precum și despre subiecte mai specifice, cum ar fi accesibilitatea, drepturile persoanelor cu dizabilități, educația pentru persoanele cu dizabilități, artele dizabilității etc.

Copyright © 2022 APHR.Toate drepturile rezervate.