REDIRECTIONEAZĂ 20%

Our Causes

REDIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT!

Dăruiește un zâmbet, o speranță!
Dăruiește o sclipire de bucurie în sufletul prea plin de greutăți al persoanelor cu handicap!

DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZIT CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, FARA NICIUN COST PENTRU TINE!

Este foarte simplu să te implici: 20% din impozitul pe profit sau venit – de anul acesta, în funcţie de cifra de afaceri, datorat statului – îl poţi direcţiona, fără niciun cost, către ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA. Legea sponsorizării îţi dă dreptul să alegi ce sa faci cu o parte din taxele care sunt colectate de către stat. Este un dar pe care îl poți face în fiecare an copiilor care au nevoie de sprijin. Termenul limită pentru aceasta faptă bună este 31.12.2024.

NOU, ANUL ACESTA: din 1 aprilie, și societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe venit (microintreprinderi), pot efectua sponsorizări către organizații cu servicii sociale acreditate, până la 20% din impozitul pe venitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. APHR  este furnizor de servicii sociale, conform certificatului seria AF, numarul 8728/2022.

Vă invităm să deveniți susținătorul nostru și să direcționati 20% din impozitul pe profit al companiei dumneavoastră pentru îndeplinirea campaniilor derulate de asociația noastră.

Conform Codului Fiscal, puteți sponsoriza una sau mai multe asociații sau fundații, în limita a 20% din impozitul pe profit. Calculul profitului se face pe baza estimărilor contabile pentru anul în curs, iar sponsorizările trebuie făcute până la 31 decembrie sau la sfârșitul fiecărui trimestru fiscal. Nu implică nicio cheltuială din partea companiei. Dumneavoastră decideți unde doriți să direcționați o parte din profit. În cazul în care nu veți face sponsorizări, tot impozitul pe profitul firmei va fi direcționat către Stat.

Puteți să sprijiniți campaniile noastre umanitare, fără să vă coste absolut nimic, prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit, în limita a 3‰ din cifra de afaceri. Dacă dețineti sau conduceți o firmă profitabilă, tot ce trebuie să faceți este să descărcați contractul de sponsorizare de 20% a impozitului pe profit și să-l completați.

Dacă semnați un contract de sponsorizare cu 20% a impozitului pe profit, pe compania dumneavoastră nu o costă absolut nimic, dar pentru oamenii nevoiași poate însemna chiar și salvarea vieții.

Beneficiile sponsorizării cu 20%

Posibilitatea de a decide singuri unde doriți să direcționați o parte din profitul companiei la care activați. În cazul în care nu veți face sponsorizări, conform Codului Fiscal, cei 20% din impozitul pe profitul firmei dumneavoastra vor fi direcționați către Stat.

 

Care sunt pașii sponsorizării?

 1. Calculați suma aferentă celor 20% din impozitul pe venit/profit al companiei, în limita a 3 la mie din cifra de afaceri.
 2. Descărcați si completați Contract de Sponsorizare în 2 exemplare și trimiteți-l la adresa noastră: Str. Piața Unirii, nr. 5, bl. 5, SC. A, Iasi, jud. Iasi.

SRL-urile plătitoare de impozit pe profit, microintreprinderile, PFA-urile, salariații, toți pot redirecționa o parte din impozitul plătit statului către un ONG cu a cărui cauză se identifica. Aflați mai jos regulile pe care trebuie să le respecte fiecare categorie că să poată face sponsorizări.

Tot anul ne plângem că dăm mulți bani statului sub fomă de impozite și taxe iar ei nu sunt folosiți în interesul cetățeanului, ci din contra, sunt sifonați în beneficiul câtorva oameni. Acum aveți ocazia să direcționați o parte din acei bani, să nu mai ajungă în buzunarul statului ci să ajungă la un ONG care susține o cauză cu care vă identificați.

Tot anul ne plângem de lipsa de timp, de oboseală, de chef. Ne gândim că dacă am avea mai mult timp am pune umărul să ajutăm o cauză nobilă. Evident, timpul liber n-a venit nici anul ăsta, și nu o să vină nici la anul, până nu o să facem noi lucrul ăsta să se întâmple. Dar asta e altă discuție. Ideea era aici, că acum, printr-un singur gest care nu vă costă nimic, aveți ocazia să susțineti acea cauză pentru care nu v-ați făcut timp în restul anului, redirecționând o parte din impozitul datorat statului către acea cauză.

Până la sfârșit de an, puteți dona la Asociația Persoanelor cu Handicap din România, 20% din impozitul pe profit.

Firmele pot redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat statului către campaniile unui ONG.

 

Cum sponsorizez dacă sunt SRL plătitor de impozit pe profit?

Câteva aspecte generale

 1. Sponsorizarea nu este cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe profit. Suma platită ca sponsorizare se poate scădea din impozitul pe profit datorat în limita a 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
 2. Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este că sunt două condiții pe care trebuie să le respectăm. Majoritatea știu că în general putem redirecționa din impozitul pe profit 20% din această suma către un ONG dar mai trebuie să ținem cont și de cea de-a doua condiție care spune “în limita a 3 la mie din cifra de afaceri”. Așadar suma cea mai mică calculată conform celor două condiții se scade din impozitul pe profit.
 3. Plata sponsorizării trebuie făcută în anul pentru care se calculează impozitul pe profit. De exemplu, pentru anul 2018, trebuie făcuta până la 31.12.2018 și trebuie să aibă la bază un contract de sponsorizare.
 4. Sponsorizarea se poate face ORICÂND în timpul anului, nu doar în luna decembrie. Suma sponsorizată poate fi oricât doriți. Suma care se scade din impozitul pe profit este cea care se calculează conform regulilor de mai sus, diferența dintre suma efectiv virată și suma “dedusă” din impozitul pe profit rămânând cheltuiala nedeductibilă pentru firmă.
 5. Firmele care fac sponsorizări trebuie să respecte prevederile Legii nr. 32/1994 – Legea sponsorizării. Din lege amintim prevederile cele mai importante: existența unui contract între entitatea beneficiară și firma care sponsorizează care să conţină obligatoriu obiectul sponsorizării și valoarea acesteia; mare atenție la art. 6 din această lege care specifică faptul că “facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul: sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.”

 

 Mic exemplu de calcul

Cifra de afaceri la 31.12.2024 – 30.000 lei

Impozit profit datorat aferent 2024: 2.400 lei

Sponsorizare platită: 1.000 lei

 

Calcul sponsorizare deductibilă: 3 la mie din CA (30.000 lei*3 la mie) = 90 lei dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit (2.400 * 20%) = 480 lei. Deci suma pe care o putem scădea din impozitul pe profit, este cea mai mică dintre cele 2, adica 90 lei. Vedeți deci că există situații când 3 la mie din CA reprezintă mai puțin decât 20% din impozitul pe profit, limitând astfel suma “dedusă” din impozit, motiv pentru care trebuie să ținem cont de ambele condiții.

Suma de 910 lei reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea(1.000 -90), care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, se va recupera, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit (ian 2024, martie 2024 etc) timp de pentru următorii 7 ani consecutivi.

 

Cum sponsorizez dacă sunt SRL microintreprindere?

 Ca și în cazul SRL-urilor plătitoare de impozit pe profit, microintreprinderile pot sponsoriza un ONG cu ce sumă doresc. Nu există o limită a sumei cu care se poate sponsoriza un ONG nici în cazul unei firme plătitoare de impozit pe profit nici în cazul unei microintreprinderi. Diferența este că:

 • în cazul unei firme plătitoare de impozit pe profit beneficiem de o facilitate de scădere a unei sume plătite ca și sponsorizare din impozitul pe profit.
 • în cazul unei microintreprinderi nu beneficiem de acceeași facilitate, nici o sumă nefiind permisă a fi scazută din impozitul pe venitul microintreprinderilor datorat.

Deci microintreprinderi, puteți sponsoriza, doar că nu beneficiați de nici o facilitate fiscală.

 

Cum sponsorizez 3.5% dacă sunt PFA?

PFA-urile pot redirecționa 3.5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii.

Acest lucru se face prin înscrierea denumirii, CUI-ului și a contului IBAN ONG-ului către care doriți să redirecționați cei 3.5% pe ultima pagină a declarației 200 pe care trebuie să o depuneți până pe15 martie 2019 pentru anul 2018. Așadar PFA-urile nu redirecționează cei 3.5% până la 31.12.2024 ci la data la care depun acea declarație 200.

De remarcat din practică faptul că banii către ONG-uri nu se redirecționează de ANAF la data depunerii declarației ci cel mai devreme la data plății impozitului pe venit de către contribuabil.

În ceea ce privește cheltuiala deductibilă cu sponsorizarea, conform art. 48  din Codul Fiscal, în cazul unui PFA, sponsorizarea este considerată o cheltuială deductibilă limitat în limita  5% din baza de calcul.

 

PROCEDURA DE REDIRECȚIONARE A CELOR 20%

 “Procedura în sine este una extrem de facilă, presupunând eforturi minime din partea societății comerciale. Astfel, în urma alegerii unei organizații sau cauze a cărei sprijin se urmărește, se va întocmi un contract de sponsorizare. De menționat este faptul că societatea va trebui să realizeze, la momentul redactării contractului, o estimare a valorii cotei de 20%. Contractul astfel finalizat va fi apoi trimis ONG-ului în cauză, care îl va semna și stampila, cu obligația de a returna companiei exemplarul primit. Contractul astfel încheiat constituie dovada actului de mecenat, iar în baza acestuia se va realiza redirecționarea.

Operațiunile de sponsorizare prin acordarea de numerar sau virament bancar se vor reflecta în contabilitate. Acestea vor fi evidențiate separat. Din profitul calculat, se va stabili valoarea impozitului de 16%. Din acest impozit se va scădea suma atribuită ONG-ului, reprezentând cota de 20%.

Legislația în domeniul fiscal permite, astfel, contribuabilului să intervină în gestionarea și direcționarea sumelor ce sunt datorate în mod legal statului. Persoana juridică are dreptul de a alege destinatarul sumelor în cauză, iar aceasta implicare de ordin subiectiv facilitează dezvoltarea unor parteneriate între sectorul neguvernamental și cel privat.

Sponsorizarea este forma prin care o persoană fizică sau juridică oferă o anumită sumă de bani sau produse unei entități nonprofit și care se bucură de deduceri fiscale.

În prezent, operațiunile de sponsorizare și mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilității și taxei pe valoarea adaugată, pentru operațiunile constând în acordarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, este reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Codul Fiscal a introdus din 2004 o facilitate la impozitare, de care încă foarte puține societăți comerciale fac uz, și anume redirecționarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului către un ONG.

Potrivit art. 21, alin. 4, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. Legislația impune două condiții în acest sens – suma nu poate depăsi 0,3% din cifra de afaceri a firmei și trebuie să se încadreze în limita de 20% din impozitul pe profit ce revine statului.

Codul Fiscal reglementează, printre altele, situația în care aceste sume nu sunt scăzute din impozitul pe profit. În acest caz, sumele urmează a se reporta în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea sumelor se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Până în prezent s-a pus accentul pe implicarea persoanelor fizice, prin alocarea de către acestea a celor 3.5% din impozitul pe venit. Lipsa cunoașterii reglementărilor în domeniul fiscal și a promovării facilității de 20% a făcut ca acest mecanism să devină obscur, fiind rareori folosit de către societăți. Acest instrument ar putea înlesni finanțarea sectorului non-guvernamental, dezvoltarea de proiecte și parteneriate. Prin prisma efectelor benefice ce ar putea apărea ca urmare a alocării unor sume importante actorilor implicați în proiecte sociale, este necesară demararea unui campanii de informare, care să aducă la cunoștința persoanelor juridice efectele pozitive ale mecanismului și posibilitățile de sprijinire a sectorului non-profit.

 

Implicarea într-o campanie nobilă, de ajutorare!

Satisfacția de a contribui la salvarea de vieți omenești prin finanțarea campaniilor noastre!

Satisfacția de a face o faptă bună!

Alăturarea brandului companiei dumneavoastră alături de scopuri nobile!

Dacă doriți să completați un contract de sponsorizare sau de donație cu 20% din impozitul pe profit, îl puteți găsi și în variantă editabilă, in format Word.

Cu acești bănuți aducem zâmbetul pe buze persoanelor cu dizabilități în situații defavorizate.
Dorim din tot sufletul să facem suflete fericite.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la 0332 730 441/ 0770 760 331

Îți mulțumim din suflet pentru fapta ta bună!

01

Ajuti Cauza

Caritatea este darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, este promisiunea si speranța noastră

02

Susținerea Activităților Asociatiei A.P.H.R.

Prin redirecționarea celor 3.5% din impozit către Asociația A.P.H.R. daruiești pentru susținerea activităților Asociatiei A.P.H.R.

03

Dreptatea Comunitatii

Gesturile mici aduc bucurii mari și pot face o diferența în viața copiilor defavorizați, a batrânilor îngrijiți la domiciliu și a familiilor nevoiașe și cu dizabilități.

04

Ce Facem Cu Banii Tăi?

Asociația A.P.H.R. organizează anual campania 3.5%. Banii obtinuți de pe urma acestei campanii sunt investiți în sprijinirea beneficiarilor Asociației, persoanele cu dizabilități.

REDIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT!

Intrebari Frecvente

Dăruiește un zâmbet, o speranță!
Dăruiește o sclipire de bucurie în sufletul prea plin de greutăți al persoanelor cu handicap!

Ce trebuie să  fac?

 • Depinde … dar puteti vizita secțiunile corespunzătoare:
  • daca sunteti contribuabil (dacă vreți sa direcționați un procent din impozitul dvs.),
  • daca sunteti un angajator (și vreți să aflați ce obligații vă revin în cadrul acestui sistem )
  • daca sunteti o organizație (vreți să aflați cum puteți beneficia de acest sistem )
 • Sistemul 20% este destul de ușor de folosit și admnistrat.
 • Descarcă formularul 200 precompletat cu datele asociației noastre pentru impozitul pe salariu și Formularul 230 pentru alte venituri sau scrie-ne pe email: contact@aphr-filialaiasi.ro  si  îți vom trirnite noi un formular.
 • Daca ai deja formularul  trebuie  sa completezi:
  • Anul:      ( anul anterior, pentru care deja s-a platit impozitul )
  • Denurnire entitate nonprofit:
   • ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROAMNIA ,, A.P.H.R.”
   • Cod de identificare fiscala: 44930129
   • Cont bancar: RO03BTRLRONCRT0623117903
   • Data  si semnatura ta